Страница 1 от 1

Печат с по-големи букви във хедър/футър

Публикувано: 06-11-2019 17:53
от morphieus
Стъпките за реализирането са две:
Стъпка1:
- Устройства -> Принтери -> Редакция -> Настройки
- Задаваме следните параметри:


Inverse Начало

Код: Избери всички

(#29)B(#1)
Inverse Край

Код: Избери всички

(#29)B(#0)
Dbl Height Начало

Код: Избери всички

(#27)!(#16)
Dbl Height Начало

Код: Избери всички

(#27)!(#0)
(При мен работи с отметка "Специално управление")
Запис!

Стъпка2:
Конфигурация -> Заведения -> Редакция -> Информационен тескт (footer)

Код: Избери всички

<dh>ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ</dh>
Запис!

Следната конфигурация е удобна, ако се налага към бележки да се добави текст тип "НЕ СЕ ДЪЛЖИ ПЛАЩАНЕ"