Страница 1 от 1

Безкасови плащания и анулиране на продажба с карта

Публикувано: 01-10-2018 14:25
от momchil
При анулиране на продажба с карта, същата не се премахва от списъка продажби в операции - безкасови плащания.