Достъп до нови версии

Потребител:     Парола:      

За достъп до "Нови версии" използвайте потребителското си име и парола от форума. Регистрацията не е достатъчна, трябва да имате и допълнителна оторизация за тази част от сайта. За въпроси и проблеми пишете тук.

FourSeasons

 • Reception
 • 1.9.839.977
 • Reception2
 • 2.0.839.978
 • SPA
 • 2.0.72.156

 • TouchSale
 • 1.16.380.874
 • TouchSale2
 • 2.1.380.874
 • TSPrint
 • 1.3.376.164
 • TSDelivery
 • 2023-08-02

 • MyServer
 • 2.80.340.271
 • MyWaiter
 • 2.67.245

 • CardLock
 • 1.0.0.24
 • Tel2
 • 2.2.0.31

Aton

 • Aton
 • 2.16.2256.3428
 • AtonS
 • 2.16.2200.2426
 • AtonPOS
 • 2.16.1463.375
 • AtonSync
 • 0.16.2256.305

 • AtonMobile
 • 2.2160.2.393
 • AtonMobileWH
 • 0.16.0.50

Aton Supto

 • Aton
 • 3.16.2256.3340
 • AtonS
 • 3.16.2200.2386
 • AtonPOS
 • 3.16.1463.554

 • AtonMobile2
 • 3.3160.2.382

TickSys

 • TickSys
 • 2.0.576.560
 • CitySys
 • 0.1.106.153
 • TickLine
 • 1.0.13.21

 • TickSync
 • 0.0.0.79
 • FuelSync
 • 0.0.0.4
 • FuelSys
 • 0.0.0.3

Още

 • CRM
 • 1.1.40.509
 • MultiPass
 • 1.3.38.113
 • TouchPark
 • 1.2.17.23
 • KidsPark
 • 0.0.14.2

 • Arc2
 • 1.9.0.65
 • BlackScr
 • 0.0.0.2
 • ComTool
 • 0.0.0.1
 • Dos2Win
 • 1.1.0.2
 • Mailer
 • 1.1.0.10
 • Replicator
 • 1.0.0.10

Android

 • Kiara
 • 1.1.226
 • Delenn
 • 0.19.1
 • Kida
 • 1.3.4
 • Tara
 • 0.1.21
 • Frieda
 • 1.19.3

MyServer 2.80.340.271

26-09-2023 08:30

  TSPrint 1.3.376.164

  25-09-2023 14:00
  • Прекомпилиране.

  TouchSale2 2.1.380.874

  25-09-2023 14:00
  • Корекции при зареждане на данни от AtonS.
  • Прехвърялне на вида плащане за всяка сметка към AtonsS.
  • Право за създаване на празна сметка.
  • Нови колони в справка "Фактури".
  • Запазване на видимистта, ширината и подредбата на колоните във всички списъци за избор.

  TouchSale 1.16.380.874

  25-09-2023 14:00
  • Корекции при зареждане на данни от AtonS.
  • Прехвърялне на вида плащане за всяка сметка към AtonsS.
  • Право за създаване на празна сметка.
  • Нови колони в справка "Фактури".
  • Запазване на видимистта, ширината и подредбата на колоните във всички списъци за избор.

  Aton 2.16.2256.3428

  18-09-2023 17:50
  • Бутон процент в операция продажба е достъпен при право за промяна на цена.
  • Направени промени по импорт на поръчка от EDI.
  • Отстранени неточности при проверка на повтарящи се GLN на контрагент и фирма.
  • Направени промени по експорт на продажби по продукти за Ажур.
  • Добавена възможност за автоматично експортиране на фактура за система EDI.
  • Операции -> Оферта -> Работа с бутон Процент
  • Операции -> Поръчка -> Визуализиране на данни за продукт в инфо панел
  • Операции -> Доставка -> Проблем с ДДС разход в каса при платена доставка.
  • Операции -> Плащания -> Плащане на продажби -> Възможност за свободно плащане с различен ДДС процент.
  • Операции -> Доставка -> Проблем с ДДС разход в каса при платена доставка.
  • При Експорт на входящи фактури към Ажур Л кредитните известия се експортират със положителен знак.
  • Справки - > Заявка за доставка -> Зареждане -> Редакция на заявката -> Запис -> Зареждане.

  AtonPOS 2.16.1463.375

  18-09-2023 17:20
  • Грешен диалог при избор на стока.
  • Операции -> Продажба -> Проблем с партиди при продажба с база АтонС.
  • Проблем с изчисляване на процент отстъпка за цялата продажба.?
  • Слага ДДС при маркиране на депозит.
  • Цветови схеми.

  AtonPOS 3.16.1463.554

  18-09-2023 17:15
  • Грешен диалог при избор на стока.
  • Операции -> Продажба -> Проблем с партиди при продажба с база АтонС.
  • Проблем с изчисляване на процент отстъпка за цялата продажба.?
  • Слага ДДС при маркиране на депозит.
  • Цветови схеми.

  AtonS3 3.16.2200.2386

  18-09-2023 17:10
  • Добавена възможност за зареждане на продажба за връщане при избран продукт в справка търсене на сериен/партиден номер.
  • Проверка за дублирани GLN във конфигурация фирми и контрагенти.
  • Промени по експорт за Ажур от справка продажба по продукти.
  • Операции -> Оферта -> Работа с бутон Процент
  • Операции -> Поръчка -> Визуализиране на данни за продукт в инфо панел
  • Операции -> Доставка -> Проблем с ДДС разход в каса при платена доставка.
  • Операции -> Плащания -> Плащане на продажби -> Възможност за свободно плащане с различен ДДС процент.
  • Операции -> Доставка -> Проблем с ДДС разход в каса при платена доставка.
  • Направени промени по импорт на поръчка от EDI.
  • Добавена възможност за автоматично експортиране на фактура за система EDI.
  • Отстранена неточност с визуализиране на наличности за дата в справка наличности и инвентаризация за дата.
  • При Експорт на входящи фактури към Ажур Л кредитните известия се експортират със положителен знак.
  • Справки - > Заявка за доставка -> Зареждане -> Редакция на заявката -> Запис -> Зареждане.