Достъп до нови версии

Потребител:     Парола:      

За достъп до "Нови версии" използвайте потребителското си име и парола от форума. Регистрацията не е достатъчна, трябва да имате и допълнителна оторизация за тази част от сайта. За въпроси и проблеми пишете тук.

FourSeasons

 • Reception
 • 1.9.834.969
 • Reception2
 • 1.9.834.969
 • SPA
 • 2.0.71.150

 • TouchSale
 • 1.16.372.858
 • TouchSale2
 • 2.1.372.858
 • TSPrint
 • 1.3.310.155
 • TSDelivery
 • 1.4.220509

 • MyServer
 • 1.76.340.239
 • MyWaiter
 • 2.67.217

 • CardLock
 • 1.0.0.24
 • Tel2
 • 2.2.0.31

Aton

 • Aton
 • 2.16.2236.3382
 • AtonS
 • 2.15.2161.2360
 • AtonPOS
 • 2.15.1463.362
 • AtonSync
 • 0.16.2236.293

 • AtonMobile
 • 2.1160.2.379
 • AtonMobileWH
 • 0.15.0.46

Aton Supto

 • Aton
 • 3.16.2236.3296
 • AtonS
 • 3.15.2161.2336
 • AtonPOS
 • 3.15.1463.522

 • AtonMobile2
 • 3.2160.11.380

TickSys

 • TickSys
 • 2.0.575.559
 • CitySys
 • 0.1.106.153
 • TickLine
 • 1.0.13.21

 • TickSync
 • 0.0.0.79
 • FuelSync
 • 0.0.0.4
 • FuelSys
 • 0.0.0.3

Още

 • CRM
 • 1.1.40.507
 • MultiPass
 • 1.3.38.112
 • TouchPark
 • 1.2.17.22
 • KidsPark
 • 0.0.14.2

 • Arc2
 • 1.9.0.65
 • BlackScr
 • 0.0.0.2
 • ComTool
 • 0.0.0.1
 • Dos2Win
 • 1.1.0.2
 • Mailer
 • 1.1.0.10
 • Replicator
 • 1.0.0.10

Android

 • Kiara
 • 1.1.226
 • Delenn
 • 0.19.1
 • Kida
 • 1.3.4
 • Tara
 • 0.1.21
 • Frieda
 • 1.19.3

MyWaiter 2.67.217

21-03-2023 10:20
 • Премахнат таймоут при плащане с карта при myPOS F20.
 • Възможност за разделяне на плащане на равни части.
 • Възможност за корекция на сумата за обслужване в екрана за приключване на сметка.
 • Възможност за връщане на пари в брой при надплатена сметка при myPOS F20.
 • Без загуба на информацията за плащане с карта при възстановяване на сметка.
 • Опция за скриване на бутоните за плащане в клиентския екран и покзване при кликане върху най-горния панел.

Reception2 1.9.834.969

21-03-2023 10:00
 • Добавен печат на сумите по валути в печат на разширена проформа сметка.

Reception2 1.9.834.969

21-03-2023 10:00
 • Добавен печат на сумите по валути в печат на разширена проформа сметка.

AtonSync 0.16.2236.293

20-03-2023 15:05
 • Версия на базата: 2236.

Aton 2.16.2236.3382

20-03-2023 15:00
 • Плащане на неразчетени операции. Чек - Без салда на клиенти.
 • Плащане с банков терминал. Глобална->Устройства->ПОС Терминал, Глобална->Продажби->Смесено плащане->Плащане с карта
 • Бутони смесено плащане и процент в продабжа.
 • Отстранена неточност при запис на елементи на поръчка.

Aton 3.16.2236.3296

20-03-2023 14:30
 • Плащане на неразчетени операции. Чек - Без салда на клиенти.
 • Плащане с банков терминал. Глобална->Устройства->ПОС Терминал, Глобална->Продажби->Смесено плащане->Плащане с карта
 • Бутони смесено плащане и процент в продабжа.
 • Отстранена неточност при запис на елементи на поръчка.

MyServer 1.76.340.239

18-03-2023 10:30
 • Минимална версия на базата 340.
 • Корекции необходими за новите версии на MyWaiter 2.67.214.

TSPrint 1.3.310.155

08-03-2023 13:30
 • Ускорено прехвърляне на отчети към центранла база.

TouchSale2 2.1.372.858

07-03-2023 09:00

  TouchSale 1.16.372.858

  07-03-2023 09:00

   AtonS3 3.15.2161.2336

   06-03-2023 16:50
   • Добавен бутон реквизити в справка наличности.

   AtonS3 2.15.2161.2360

   06-03-2023 16:45
   • Добавен бутон реквизити в справка наличности.