Достъп до нови версии

Потребител:     Парола:      

За достъп до "Нови версии" използвайте потребителското си име и парола от форума. Регистрацията не е достатъчна, трябва да имате и допълнителна оторизация за тази част от сайта. За въпроси и проблеми пишете тук.

FourSeasons

 • Reception2
 • 2.0.824.960
 • SPA
 • 1.1.65.131

 • TouchSale
 • 1.16.347.805
 • TouchSale2
 • 2.1.347.805
 • TSPrint
 • 1.1.310.131
 • TSDelivery
 • 1.3.210716

 • MyServer
 • 1.67.300.202
 • MyWaiter
 • 2.60.173

 • CardLock
 • 1.0.0.24
 • Tel2
 • 2.2.0.31

Aton

 • Aton
 • 2.0.2144.3226
 • AtonS
 • 1.2.2036.2194
 • AtonPOS
 • 1.4.1463.331
 • AtonSync
 • 0.3.2144.263

 • AtonMobile
 • 1.190.2.289
 • AtonMobileWH
 • 0.9.0.24

Aton Supto

 • Aton
 • 3.0.2136.3200
 • AtonS
 • 3.0.2036.2194
 • AtonPOS
 • 3.0.1463.372

 • AtonMobile2
 • 2.290.11.290

TickSys

 • TickSys
 • 2.0.561.552
 • CitySys
 • 0.1.106.153
 • TickLine
 • 1.0.13.21

 • TickSync
 • 0.0.0.79
 • FuelSync
 • 0.0.0.4
 • FuelSys
 • 0.0.0.3

Още

 • CRM
 • 1.1.40.499
 • MultiPass
 • 1.3.38.110
 • TouchPark
 • 1.2.17.20
 • KidsPark
 • 0.0.14.2

 • Arc2
 • 1.9.0.65
 • BlackScr
 • 0.0.0.2
 • ComTool
 • 0.0.0.1
 • Dos2Win
 • 1.1.0.2
 • Mailer
 • 1.1.0.10
 • Replicator
 • 1.0.0.10

Android

 • Kiara
 • 1.1.226
 • Delenn
 • 0.19.1
 • Kida
 • 1.3.4
 • Tara
 • 0.1.21
 • Frieda
 • 1.19.3

Reception2 2.0.824.960

17-11-2021 13:00
 • Отстранена неточност в експорт на данни за ЕСТИ при наличние на няколко конфигурирани номера.
 • В конфигурация Карта договори за channel manager е добавена възможност за конфигурация на цени на пансион и флаг дали дете спи на нулева цена.
 • Отстранена неточност в изчисление на цени.
 • Отстранена неточност в пресмятане на титуляр на сметки при редакция на титуляр на група.

AtonMobile 2.290.11.290

12-11-2021 13:30
 • ТЕСТОВА ВЕРСИЯ! Не е достъпна за автоматичен ъпдейт.

AtonMobile 1.190.2.289

12-11-2021 13:30
 • ТЕСТОВА ВЕРСИЯ! Не е достъпна за автоматичен ъпдейт.

CRM 1.1.40.499

11-11-2021 11:00
 • Системни промени.

TouchSale2 2.1.347.805

03-11-2021 16:30
 • Опция за автоматично създаване на нова сметка.
 • Възможност за работа с няколко хотела чрез протокола FIAS.

TouchSale 1.16.347.805

03-11-2021 16:30
 • Опция за автоматично създаване на нова сметка.
 • Възможност за работа с няколко хотела чрез протокола FIAS.

MyServer 1.67.300.202

29-10-2021 09:35
 • Възможност за възбновяване на цяла поръчка.
 • Възможност за обновяване на цените, без излизане до код в MyWaiter.

MyWaiter 2.60.173

27-10-2021 09:00
 • Възможност за получаване на push notifications.
 • Подобрено обновяване на цени (изисква се MyServer 1.67.300.202).
 • Възможност за възобновяване на цяла поръчка (изисква се MyServer 1.67.300.202).

AtonMobile WH 0.9.0.24

18-10-2021 16:00

  TSPrint 1.1.310.131

  01-10-2021 11:00
  • Опции и доработки за шпикерските принтери.

  TickSys 2.0.561.552

  28-09-2021 15:00
  • Добавена възможност за издаване на фактура с различно от 20% ДДС.

  TSDelivery 1.3.210716

  16-07-2021 11:25
  • Корекции при филтрите с дати в някои от методите.

  AtonSync 0.3.2144.263

  01-07-2021 10:20
  • Версия на базата: 2144.
  • Синхронизиране на операции Вход/Изход.
  • Отстранена неточност при синхронизиране на плащания.