Достъп до нови версии

Потребител:     Парола:      

За достъп до "Нови версии" използвайте потребителското си име и парола от форума. Регистрацията не е достатъчна, трябва да имате и допълнителна оторизация за тази част от сайта. За въпроси и проблеми пишете тук.

FourSeasons

 • Reception2
 • 1.4.753.890
 • SPA
 • 1.1.54.126

 • TouchSale
 • 1.15.305.682
 • TouchSale2
 • 2.0.305.678
 • TSPrint
 • 1.0.300.97

 • MyServer
 • 1.57.270.152
 • MyWaiter
 • 1.55.125
 • MyMenu
 • 1.37.53
 • MyAdmin
 • 1.50.9

 • CardLock
 • 1.0.0.24
 • ExtremeLink
 • 0.2.0.28
 • Tel2
 • 2.2.0.31

Aton

 • Aton
 • 2.0.2004.2986
 • AtonS3
 • 1.2.1881.2132
 • AtonPOS
 • 1.4.1463.168
 • AtonSync
 • 0.3.2004.215

 • AtonMobile
 • 2.113
 • AtonMobileServer
 • 0.17.1635.17

TickSys

 • TickSys
 • 1.2.534.528
 • CitySys
 • 0.1.106.153
 • TickLine
 • 1.0.13.21

 • TickSync
 • 0.0.0.79
 • FuelSync
 • 0.0.0.4
 • FuelSys
 • 0.0.0.3

Още

 • CRM
 • 1.1.37.479
 • MultiPass
 • 1.3.38.108
 • TouchPark
 • 1.1.16.16
 • KidsPark
 • 0.0.14.2

 • Arc2
 • 1.9.0.63
 • BlackScr
 • 0.0.0.2
 • ComTool
 • 0.0.0.1
 • Dos2Win
 • 1.1.0.2
 • Mailer
 • 1.1.0.10
 • Replicator
 • 1.0.0.10

Android

 • Kiara
 • 1.1.226
 • Delenn
 • 0.19.1
 • Kida
 • 1.3.4
 • Tara
 • 0.1.21
 • Frieda
 • 1.19.3

TouchSale 1.15.305.682

19-07-2019 13:55
 • ТЕСТОВА ВЕРСИЯ! Не е достъпна за автоматичен ъпдейт на обекти с по-ниска версия на базата.

AtonS3 1.2.1881.2132

18-07-2019 11:00

  MyServer 1.57.270.152

  08-07-2019 11:10
  • Подобрения за MyMenu и MyWaiter.

  TickSys 1.2.534.528

  08-07-2019 09:00
  • Системни промени.
  • Промени в ба начина на плащане на картити.
  • Добавена в глбалана конфигурация "Подразбиращо се тип плащане при фактура".
  • Промени в лога при печат на билет.

  TSPrint 1.0.300.97

  05-07-2019 14:45
  • Прекомпилиране за работа с база 305.

  TouchSale2 2.0.305.678

  04-07-2019 17:29
  • КАНДИДАТ СУПТО ВЕРСИЯ!
  • Нови полета и форма за конфигуриране в конфигурация клиенти.
  • Възможност за бакшиши при плащане с карта.
  • Нова опция "Включва само сметки от станции", реципрочна на "Изключва сметки от станции".
  • Бутон в TSM за визуализация на обобщени асортименти за изпълнение.
  • Филтър "Заведение" в конфигурация на асортименти и цени.
  • Нова колона "Оператор" в справка "Подажби по асортименти".
  • Нова таблица "Брой клиенти" в дневните отчети.
  • Таблица за анулираните сметки в дневните и персоналните отчети.
  • Сихронизиране на преводите за MyMenu от централана база.
  • Сихронизиране на резервации към централаната база.
  • Печат на сторно бонове при възстанивяне и анулиране на сметки, за новите фискални устройства на Датекс.
  • Нова опция за изключване на сихронизиране на обектите за изпълние от Атон.
  • Нови опция за номериране на масите.
  • Нова опция за избор на конкретно меню с което да се работи на текущата станция.
  • Информация за начина на плащане в формата за разглеждане на сметка.
  • Отстранени пропуски в някои права за фискализиране.
  • Корекция в "Справка бонуси".
  • Корекции при печат на фактура на ФУ.
  • Филтър за скриване на неактивните контрагенти при конфигурацуята им.

  Reception2 1.4.753.890

  27-06-2019 11:00
  • Отстранена неточност в маркиране на изтрити гости като непристигнали в резервация. #781.

  AtonMobile 2.113

  26-06-2019 15:40

   AtonSync 0.3.2004.215

   06-06-2019 11:05
   • Версия на базата: 2004.

   Aton 2.0.2004.2986

   06-06-2019 11:00
   • Добавено сумиране на колоните с количество в справка продажби по продукти от доставчици.
   • Добавена колона с име на фирма в справка продажби. #522.
   • Добавена колона с номер на операция в справка входящи фактури. #611.
   • Отстранени неточности в конфигурация причини за връщане.#668.
   • Входяща фактура от доставка. #276.
   • Запис на доставка във временен файл. #385.
   • Добавяне на полето с допълнителна информация към инфо панел за продукти. #683.
   • Добавени колони дата на фактура и тип на фактурата в справка доставки по продукти.
   • Отстранена неточност при експорт към Мегасофт.
   • Добавена конфигурация в Контрагенти и Фирми свързана с директивата на ЕС за тютюневи продукти.
   • Отстранена неточнст при анулиране на плащане на връщане на стока към доставчик свързано с касата.