Достъп до нови версии

Потребител:     Парола:      

За достъп до "Нови версии" използвайте потребителското си име и парола от форума. Регистрацията не е достатъчна, трябва да имате и допълнителна оторизация за тази част от сайта. За въпроси и проблеми пишете тук.

FourSeasons

 • Reception2
 • 1.4.749.886
 • SPA
 • 1.1.54.126

 • TouchSale
 • 1.15.301.654
 • TSPrint
 • 1.0.300.93

 • MyServer
 • 1.55.270.150
 • MyWaiter
 • 1.55.125
 • MyMenu
 • 1.37.53
 • MyAdmin
 • 1.50.9

 • CardLock
 • 1.0.0.24
 • ExtremeLink
 • 0.2.0.28
 • Tel2
 • 2.2.0.31

 • Agency
 • 1.126
 • Change
 • 1.13
 • Manager2
 • 1.10.0.66
 • Mark
 • 3.23
 • Reception
 • 4.360
 • Sale
 • 5.256
 • Service
 • 1.134
 • Store
 • 4.214

Aton/Shop

 • Aton
 • 2.0.1995.2964
 • AtonS3
 • 1.2.1852.2128
 • AtonPOS
 • 1.4.1463.168
 • AtonSync
 • 0.3.1995.212

 • AtonMobile
 • 1.96
 • AtonMobileServer
 • 0.17.1635.17

 • PocketShop
 • 1.3.104
 • PocketSimple
 • 0.0.1208.2

 • Shop
 • 2.460
 • Shop2
 • 1.2.0.7

TickSys

 • TickSys
 • 1.2.521.515
 • CitySys
 • 0.1.106.153
 • TickLine
 • 1.0.13.21

 • TickSync
 • 0.0.0.79
 • FuelSync
 • 0.0.0.4
 • FuelSys
 • 0.0.0.3

Още

 • CRM
 • 1.1.37.478
 • MultiPass
 • 1.3.38.108
 • TouchPark
 • 1.1.16.16
 • KidsPark
 • 0.0.14.2

 • Arc2
 • 1.9.0.63
 • BlackScr
 • 0.0.0.2
 • ComTool
 • 0.0.0.1
 • Dos2Win
 • 1.1.0.2
 • Mailer
 • 1.1.0.10
 • Replicator
 • 1.0.0.10

 • SkiDepot
 • 0.1.10.11

Android

 • Kiara
 • 1.1.226
 • Delenn
 • 0.19.1
 • Kida
 • 1.3.4
 • Tara
 • 0.1.21
 • Frieda
 • 1.19.3

AtonMobile 1.96

10-05-2019 12:40
 • Отстранена неточност при създаване на нов контрагент и издаване на фактура.

TouchSale 1.15.301.654

03-05-2019 14:30
 • Корекции при синхронизиране с АтонС.
 • Без обощаване на дробните количества във фислканите бонове.

TSPrint 1.0.300.93

23-04-2019 10:00
 • Опция за едновременно експортиране на отчети от няколко заведения.

MyServer 1.55.270.150

16-04-2019 11:00
 • Подобрения за MyWaiter.

SPA 1.1.54.126

26-03-2019 09:20
 • Отстранена неточност при печат на отчет.
 • Отстранена неточност при разнасяне на отчет към АтонС.

Reception2 1.4.749.886

18-03-2019 16:00
 • Направена корекция в проверка за заети помещения.

Aton 2.0.1995.2964

08-03-2019 10:00

  AtonSync 0.3.1995.212

  07-03-2019 17:50
  • Версия на базата: 1995.

  MultiPass 1.3.38.108

  13-02-2019 10:00
  • Прекомпилиране.

  CRM 1.1.37.478

  03-01-2019 11:30
  • Промяна в отпуските.

  TickSys 1.2.521.515

  18-12-2018 16:00
  • Системни промени.

  MyWaiter 1.55.125

  06-11-2018 09:35
  • Визуализиране върху началния екран на WIFI мрежата и IP на устройството.

  AtonS3 1.2.1852.2128

  10-10-2018 14:00
  • Добавени полета с адрес, телефонен номер и имейл в конфигурация Заведения.
  • Добавена справка Зетост от заявка за производство.
  • В глобална конфигурация добавен текст за издаване на свободно кредитно за сума.
  • Отстранена неточност при изтриване на елементи от прехвърляне.
  • Направена корекция в работата на филтъра по за ведения в справка Разнесени отчети.
  • Отстранена неточност при визуализиране на справка прехвърляне и печат на прехвърляне по доставни цени.