Достъп до нови версии

Потребител:     Парола:      

За достъп до "Нови версии" използвайте потребителското си име и парола от форума. Регистрацията не е достатъчна, трябва да имате и допълнителна оторизация за тази част от сайта. За въпроси и проблеми пишете тук.

FourSeasons

 • Reception2
 • 2.0.811.948
 • SPA
 • 1.1.65.131

 • TouchSale
 • 1.16.335.775
 • TouchSale2
 • 2.1.335.775
 • TSPrint
 • 1.1.310.123
 • TSDelivery
 • 1.3.210305

 • MyServer
 • 1.60.300.178
 • MyWaiter
 • 1.59.144
 • MyMenu
 • 1.37.53
 • MyAdmin
 • 1.50.9

 • CardLock
 • 1.0.0.24
 • Tel2
 • 2.2.0.31

Aton

 • Aton
 • 2.0.2136.3200
 • AtonS
 • 1.2.1994.2180
 • AtonPOS
 • 1.4.1463.331
 • AtonSync
 • 0.3.2136.258

 • AtonMobile
 • 1.180.2.257
 • AtonMobileWH
 • 0.8.0.2

Aton Supto

 • Aton
 • 3.0.2136.3200
 • AtonS
 • 3.0.1995.2181
 • AtonPOS
 • 3.0.1463.372

 • AtonMobile2
 • 2.280.11.258

TickSys

 • TickSys
 • 2.0.556.547
 • CitySys
 • 0.1.106.153
 • TickLine
 • 1.0.13.21

 • TickSync
 • 0.0.0.79
 • FuelSync
 • 0.0.0.4
 • FuelSys
 • 0.0.0.3

Още

 • CRM
 • 1.1.40.495
 • MultiPass
 • 1.3.38.110
 • TouchPark
 • 1.1.16.18
 • KidsPark
 • 0.0.14.2

 • Arc2
 • 1.9.0.65
 • BlackScr
 • 0.0.0.2
 • ComTool
 • 0.0.0.1
 • Dos2Win
 • 1.1.0.2
 • Mailer
 • 1.1.0.10
 • Replicator
 • 1.0.0.10

Android

 • Kiara
 • 1.1.226
 • Delenn
 • 0.19.1
 • Kida
 • 1.3.4
 • Tara
 • 0.1.21
 • Frieda
 • 1.19.3

TSDelivery 1.3.210305

05-03-2021 10:50
 • Кореции в CookedStatistic, CookedGroupsObjectsStatistic и ElementsStatistic, както и добавено ново поле "shpiker".

MyWaiter 1.59.144

04-03-2021 10:30
 • Отстранени някои визуални неточности с оцветяването на сметките.

MyServer 1.60.300.178

04-03-2021 10:30
 • Към MyWaiter не се подават групи асортименти, които не се използват.
 • Инсталацията регистрира midas.dll чрез regsvr32.

TSPrint 1.1.310.123

04-03-2021 10:30
 • Прекомпилиране.

TouchSale2 2.1.335.775

04-03-2021 10:30
 • Нови опции при закриване на сметки на гости чрез FIAS протокола.

TouchSale 1.16.335.775

04-03-2021 10:30
 • Нови опции при закриване на сметки на гости чрез FIAS протокола.

AtonSync 0.3.2136.258

26-02-2021 10:00
 • Версия на базата: 2136.

Aton 3.0.2136.3200

26-02-2021 09:45
 • Направени корекции в информационния панел за снимки.
 • Променен начина на филтриране на продукти в Разчет бонуси.

Aton 2.0.2136.3200

26-02-2021 09:30
 • Направени корекции в информационния панел за снимки.
 • Променен начина на филтриране на продукти в Разчет бонуси.
 • Добавени полета за вписване и разпечатване на сторно оборот в протокол за фискални устройства.

AtonMobile 2.280.11.258

15-02-2021 14:00
 • ТЕСТОВА ВЕРСИЯ! Не е достъпна за автоматичен ъпдейт.
 • Печат на устройство BlueCash-50.
 • Отваряне на групите чрез слайд от ляво в прозореца с артикулите.
 • Отсранена настройката за визуализация на групите.

AtonMobile 1.180.2.257

15-02-2021 14:00
 • ТЕСТОВА ВЕРСИЯ! Не е достъпна за автоматичен ъпдейт.
 • Печат на устройство BlueCash-50.
 • Отваряне на групите чрез слайд от ляво в прозореца с артикулите.
 • Отсранена настройката за визуализация на групите.

AtonMobile WH 0.8.0.2

09-02-2021 18:00
 • Добавена формата с настройките.
 • Корекция за актуализацията.
 • Промени при клавиатурен баркод четеца.