Aton

Система за разносна търговия

Атон работи с периферна техника и специализирани модули за управление на разносна търговия: мобилни терминали, мобилни принтери. Мобилното работно място може да работи в онлайн режим на поръчки и сметки, които се изпращат автоматично чрез мобилен интернет до централния офис. още...

Актуални дискусии

TouchSale - Проблем с експортирането на отчет.
AtonS - Бутон "групи" в рецепти (AtonS3)
AtonS - Има ли разграничение между продукти/рецепта?
AtonS - разнасяне на отчет става бавно!!!
TouchSale - Сумата в "Сума ФП" в справка по видове оборот е грешна
AtonS - Проблем при разнасяне на отчет
AtonS - Проблем пи производство и доставка в една и съща дата
AtonS - Разнасяне на отчети
TouchSale - Проблем с печата на фактури на ФУ с ТСПринт
TouchSale - Брой клиенти в Продажби по периоди
AtonS - Две въпросчета.
AtonPOS - При приключване на отчет
AtonS - Колоните в справка продажби по продукти
AtonS - Проблем с разпад на артикул
TouchSale - Експортиране на отчетите.
SPA - Колона с номера на резервацията в справка сметки.
AtonS - Справка разнесени отчети.
AtonS - Шаблона за стоково паричен отчет
TouchSale - Отчет с дата 30-12-1899 г. експортиран към АтонС3
TouchSale - Разлика в сумите при сторниране.
Aton - Допълнителни характеристики за артикул
Полезни програми, драйвери, архиватори и др. - За прекомпилиране 27
TouchSale - Черен екран при въвеждане на администраторски код.
Aton - Ограничение при въвеждане на адрес при контрагент
AtonPOS - Не се приключва дневен отчет