FourSeasons

Интегрирана компютърна система за управление на хотелски и търговски комплекси

Ефективното управление на хотелски комплекс изисква постоянна обработка на потока от разностранна първична информация и използването и в синтезиран вид от управлението на фирмата. още...

Актуални дискусии

Mark, Arc, Arc2, Park и всички останали - Проблем с ТъчПарк-а
TouchSale - (Под)групи
Aton - Delenn 0.3.1
AtonS - Право за въвеждане на цена в инвентаризация.
TouchSale - Номер на сметка в бончето.
TouchSale - Проблем с регистрацията на тъчсейла
Компютри и мрежи - TickSys хaрдуерни изисквaния
TouchSale - Коментар при сторниране
AtonS - Справка рецепти печат.
AtonS - Липса по продажна сума в инвентаризация.
AtonS - Печат на фактура при обединяване.
AtonSync - Не се синхронизират фактурите
AtonS - Справка изписвания по продукти.
AtonPOS - Отчет в АтонПОС
AtonPOS - Молба от клиент
Aton - В справка "Консигнация по клиенти"
Aton - В справка "Продажби по периоди"
SPA - Справка обороти по услуги.
TouchSale - Проблем при позициониране клишето на ФУ Датекс DP25-KL
AtonS - Прехвърляне на цялото количество.
AtonS - Бутон "Рецепти" в операция изписване
TouchSale - Справка продажби по асортименти.
TouchSale - Блок маса
TouchSale - Печат на отчет на някои нови модели принтери
AtonS - AtonS3 и архивиране