CRM

Вътрешно фирмена организация и отношения с клиенти

Да (о)познаваш клиента си - макар и просто като твърдение, това изисква промяна в цялата организация на компанията – от горе до долу, защото клиентът на нашето съвремие е все по-информиран и по-взискателен. още...

Актуални дискусии

Aton - Дразнещ ефект при създаване на нов продукт
TouchSale - Странен (д)ефект при маркиране
AtonPOS - Допълнителен принтер за печат на продажби
TouchSale - Не се изпраща автоматичната информация на мейл
TouchSale - Несъответствие на настройки в последната версия
TouchSale - Имам няколко въпроса...
TouchSale - Неточност при работа с филтър
AtonS - Справка наличности
TouchSale - При печат на поръчки
TouchSale - Променени коментари в новите верси
AtonS - Справка редактирана рецепта.
TouchSale - Справка история на операциите - "Възстановяване"
Aton - Проблем със запомняне на стойности в глобална конфигурация
Периферна техника - Смяна SIM карта на ФУ Датекс
AtonS - Името на склада в печат на ИНВ опис.
AtonS - За справка рецепти и печата им
TouchSale - В режим заявки
AtonS - Хубавина за импортиране от .csv в АтонS3
AtonS - Въпрос за конфигурация на продукт...
Aton - Колона фактура номер в операция плащане на продажби
AtonPOS - POS Terminal и AtonPOS - настрйка
AtonPOS - Ограничение за маркиране на количество от даден артикул
AtonS - Баркод в конфигурация продукти
AtonS - AtonS3 и сродни продукти
AtonS - Операция продукт в продукт