CRM

Вътрешно фирмена организация и отношения с клиенти

Да (о)познаваш клиента си - макар и просто като твърдение, това изисква промяна в цялата организация на компанията – от горе до долу, защото клиентът на нашето съвремие е все по-информиран и по-взискателен. още...

Актуални дискусии

TouchSale - Фактуриране при архивиране с архивираща база
TouchSale - Въпрос за схема на заведението.
AtonPOS - POS Terminal и AtonPOS - настрйка
AtonS - Справка разнесени отчети.
AtonS - Шаблона за стоково паричен отчет
AtonS - разнасяне на отчет става бавно!!!
AtonS - Инвентаризация + "Само с налично количество"
Aton - Delenn 0.3.1
AtonS - Проблем с филтъра за нулеви наличности в справка наличности
AtonS - Разнасяне на отчети
AtonS - Колона "текст за меню"!
AtonS - AtonS3 и архивиране
TouchSale - Проверка за коректни дата и час
AtonS - Справки -> Продукт - Ценови листи
Aton - Търсене по код във филтър Продукт
TouchSale - Проблем с експортирането на отчет.
AtonS - Бутон "групи" в рецепти (AtonS3)
AtonS - Има ли разграничение между продукти/рецепта?
TouchSale - Сумата в "Сума ФП" в справка по видове оборот е грешна
AtonS - Проблем при разнасяне на отчет
AtonS - Проблем пи производство и доставка в една и съща дата
TouchSale - Проблем с печата на фактури на ФУ с ТСПринт
TouchSale - Брой клиенти в Продажби по периоди
AtonS - Две въпросчета.
AtonPOS - При приключване на отчет