FourSeasons

Интегрирана компютърна система за управление на хотелски и търговски комплекси

Ефективното управление на хотелски комплекс изисква постоянна обработка на потока от разностранна първична информация и използването и в синтезиран вид от управлението на фирмата. още...

Актуални дискусии

TouchSale - Тъчсейл и Микротик
AtonPOS - Малко доработка за AtonPOS
AtonPOS - Конфигурация за приключване на дневен отчет
TouchSale - Проблем със запомняне на нов персонал
Компютри и мрежи - Idea/Compute Stick - не само пилците се броят на есен
AtonS - AtonS3 и сродни продукти
AtonS - Дата на операцията в "справка доставки по продукти"
AtonS - Справка наличности
TouchSale - В режим заявки
Общи приказки - Как Ви е трафика на хард диска
Aton - Справка продажби на стоки по доставчици и още
AtonS - Името на склада в печат на ИНВ опис.
Aton - Дразнещ ефект при създаване на нов продукт
TouchSale - Странен (д)ефект при маркиране
AtonPOS - Допълнителен принтер за печат на продажби
TouchSale - Не се изпраща автоматичната информация на мейл
TouchSale - Несъответствие на настройки в последната версия
TouchSale - Имам няколко въпроса...
TouchSale - Неточност при работа с филтър
TouchSale - При печат на поръчки
TouchSale - Променени коментари в новите верси
AtonS - Справка редактирана рецепта.
TouchSale - Справка история на операциите - "Възстановяване"
Aton - Проблем със запомняне на стойности в глобална конфигурация
Периферна техника - Смяна SIM карта на ФУ Датекс