CRM

Вътрешно фирмена организация и отношения с клиенти

Да (о)познаваш клиента си - макар и просто като твърдение, това изисква промяна в цялата организация на компанията – от горе до долу, защото клиентът на нашето съвремие е все по-информиран и по-взискателен. още...

Актуални дискусии

TouchSale - Автоматичен Изход до код след закриване на сметка
AtonS - Печат на "продукт в продукт"
TouchSale - Печат на сторната по оператори в дневен отчет.
AtonS - Необходими промени в АтонС3
TouchSale - Избор на клиент за сметка...
TouchSale - Тъчсейл и Микротик
TouchSale - Едно въпросче за Дневно меню...
AtonS - Печат на доставка...
AtonPOS - Малко доработка за AtonPOS
AtonPOS - Конфигурация за приключване на дневен отчет
TouchSale - Проблем със запомняне на нов персонал
Компютри и мрежи - Idea/Compute Stick - не само пилците се броят на есен
AtonS - AtonS3 и сродни продукти
AtonS - Дата на операцията в "справка доставки по продукти"
AtonS - Справка наличности
TouchSale - В режим заявки
Общи приказки - Как Ви е трафика на хард диска
Aton - Справка продажби на стоки по доставчици и още
AtonS - Името на склада в печат на ИНВ опис.
Aton - Дразнещ ефект при създаване на нов продукт
TouchSale - Странен (д)ефект при маркиране
AtonPOS - Допълнителен принтер за печат на продажби
TouchSale - Не се изпраща автоматичната информация на мейл
TouchSale - Несъответствие на настройки в последната версия
TouchSale - Имам няколко въпроса...