Aton

Система за управление на складово финансова дейност

Контролира и управлява:

 • Складови продажби
 • Работа с неограничен брой артикули и складове.
 • Следене на наличности по партиди, серийни номера и складове.
 • Възможност за всички видове складови действие със стоките: доставка, продажба, прехвърляне, изписване, бракуване, както и създаване на индивидуален тип операция.
 • Контрол на срока на годност от производител или от продавач.
 • Следене на критични минимални и максимални налични количества.
 • Баркод системи: номериране и/или ползване на стандартни.
 • Неограничен брой мерни единици, разфасовки и амбалаж.
 • Работа с характеристики на продукти (цвят, размер и др.)
 • Възможност за индивидуални цени на продукт или група продукти към всеки клиент или група клиенти по отделно.
 • Възможност за работа с неограничен брой ценови листи, по клиенти, промоции, бонуси. Валидност на цени по условия.
 • Водене на дневници ДВСК.
 • Има вградени типове печат на сметки, фактури, гаранционни карти, протоколи, описи и др.
 • Възможност за създаване на индивидуални шаблони за печат на всички видове документи.
 • Експорт и импорт на операции към други системи.
 • Възможност за въвеждане на индивидуален код на продуктите за всеки клиент по отделно с цел поръчки, импорт/експорт на операции.
 • Кръстосани справки и анализи с динамични филтри.

Сметки и разчети с клиенти и доставчици

 • Възможност за разплащане в различни видове валута.
 • Разплащане с карти, чекове, талони, купони, банка и др.
 • Следи състоянието на всеки клиент и доставчик по отделно, с възможност за правене на план за падеж на сметки или доставки.
 • Управлява неограничен брой "Каси" и "Банки".
 • Следи за дадения и върнатия амбалаж към/от клиент и доставчик.
 • Вградена подсистема за обслужване на поръчки от клиенти - различен статус на поръчки, нива на изпълнение, контрол.
 • Вградена подсистема за обслужване на заявки за доставки клиенти - следи състояние на заявка, групиране или разделяне по складове, оптимизиране на доставчици.

Оператори и операторски действия

 • Индивидуален вход с код, карта или пръстов отпечатък.
 • Индивидуални нива за достъп за всеки оператор или група оператори.
 • Системата може автоматично да генерира отчети при определени действия с нея, както и да изпраща тези отчети по e-mail или SMS.

Периферна техника

 • Атон комуникира и управлява фискални устройства, електронни везни, специализирани принтери, баркод четци, всички видове специализирани четци за карти, външни дисплеи, прайз чекери и др.

Приложения на Атон

Складова база

Атон управлява централизирано и отдалечено неограничен брой складове и складови бази. Борави с индивидуални ценови листа за продажби спрямо различни клиенти. Поддържа онлайн връзка между обектите. Има възможност за работа както в локална мрежа, така и с база разположена на интернет сървър.

Разносна търговия

Атон работи с периферна техника и специализирани модули за управление на разносна търговия: мобилни терминали, мобилни принтери. Мобилното работно място може да работи в онлайн режим на поръчки и сметки, които се изпращат автоматично чрез мобилен интернет до централния офис. Опция: търговски агент.